Зустрічі — Енциклопедія Сучасної України

Зустрічі

«ЗУ́СТРІЧІ» – суспільно-політичний та літературний журнал. Засн. 1984 у Варшаві. Виходить неперіодично укр. і польс. мовами. До 1989 – часопис укр. студентів та інтелігенції із підназвою «Czasopys studentów nacionalnych menszostej», видавець Заг.-польс. рада культури нац. меншин при Крайовій раді культури Союзу польс. студентів. Були також версії білорус. («Сустрэчы») і литов. («Sustikimai») мовами. Друкував статті на сусп.-політ. тематику, інформацію з життя укр. нац. меншин; висвітлював укр. культуру та історію; був виразником укр. питання в європ. та світ. перспективі; ред. – Б. Гук (вийшло 20 номерів). Уміщував твори укр. письменників М. Хвильового, Є. Гуцала, В. Шевчука, Б.-І. Антонича, В. Стуса, І. Драча, Л. Костенко, В. Голобородька, А. Малишка, Ю. Андруховича, Ю. Ґудзя, Е. Андієвської, І. Калинця; праці польс. та укр. вчених, зокрема Ю. Шевельова, Д. Чижевського, В. Липинського, В. Лісового, Є. Сверстюка, М. Рябчука, І. Дзюби, М. Стріхи; переклади (оповідання В. Ґомбровича, вірші А. Ґінсберґа, Е. Фріда). 1987 і пізніше вийшло кілька вип. польс. мовою, в яких значне місце відведено перекладам з укр. літ-ри (творам М. Драй-Хмари, В. Підмогильного, М. Хвильового, В. Симоненка, В. Стуса, Л. Костенко та ін.). Від 1990 виходить за сприяння Об'єдн. українців у Польщі (ред. – М. Чех). Окремі номери є тематичними: «Україна–Польща», «Українська католицька Церква», «Україна–Росія», «Політична думка. Націоналізм», «Література. Альтернатива», «Євреї та українці». До співпраці із «З.» долучилися укр. емігранти зі США та Канади, молоді укр. інтелектуали з Польщі. Серед авторів – відомі політологи, філософи, історики, політики, публіцисти з різних країн.

Б. Бакула


Покликання на статтю