Іванов Леонід Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Іванов Леонід Михайлович

ІВАНО́В Леонід Михайлович (08. 01. 1909 – 10. 01. 1972, Москва) – історик. Д-р істор. н. (1955). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Ярослав. пед. ін-т (РФ, 1932). Від 1937 (з перервою) працював у Ін-ті історії АН СРСР (Москва): 1943–46 – вчений секр., від 1950 – зав. сектору історії Росії періоду капіталізму; водночас викладав у Моск. ун-ті; 1946–48 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту історії АН УРСР (Київ). Досліджував проблеми аграр. історії.

Пр.: Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года. Ч. 1–2. Москва; Ленинград, 1955; Общественное движение в пореформенной России: Сб. ст. Москва, 1965; История рабочего класса России. 1861–1900. Москва, 1972 (усі – співавт.).

Літ.: Іванов Леонід Михайлович: Некролог // УІЖ. 1972. № 3.

В. М. Даниленко


Покликання на статтю