Зосимович Володимир Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Зосимович Володимир Павлович

ЗОСИМО́ВИЧ Володимир Павлович (18(30). 10. 1899, с. Шаповалiвка, нинi Борзнян. р-ну Чернiг. обл. – 18. 01. 1981, Київ) – вчений-селекціонер, генетик. Д-р біол. н. (1958), проф. (1960), чл.-кор. АН УРСР (1961). Премія ім. В. Юр'єва АН УРСР (1964). Ленін. премія (1960). Закiн. Київ. с.-г. iн-т (1926). Відтоді працював у ВНДІ цукр. буряків: 1944–59 – зав. лаб. селекції і генетики буряків; водночас 1952–54 – викл. Укр. с.-г. академії; 1959–63 – зав. відділів генетики Центр. респ. ботан. саду, 1963–68 – Ін-ту ботаніки АН УРСР; 1968 – співорганізатор сектору молекуляр. біології і генетики Ін-ту мікробіології і вірусології АН УРСР (згодом реорганіз. в Ін-т молекуляр. біології і генетики АН УРСР; усі – Київ), де до 1981 очолював відділ цитогенетики і поліплоїдії. 1967 брав участь в орг-ції Укр. т-ва генетиків і селекціонерів та ж. «Цитология и генетика». Засн. наук. школи генетиків рослин. Сприяв відродженню класич. генетики у серед. 1960-х рр. На основі генет., цитол., анатом. і біохім. вивчення зiбраних ним пiд час експедицiй диких видiв та форм буряку й формоутворювал. процесiв обґрунтував теорiю походження та еволюцiї дикого, культур. і цукр. буряку, встановив геномну структуру та експериментально здiйснив ресинтез одного з видiв дикого буряку. Досліджував проблеми поліплоїдії с.-г. рослин, брав участь у створеннi перших в Українi полiплоїд. сортiв та гiбридiв. Описав новий тетраплоїд. вид цукр. буряку, названий на його честь – Beta corolliflora Zoss. Співавтор перших у СРСР однонасін. сортів буряку. Написав розділи у кн. «Свекловодство» (т. 1, К., 1940), «Селекция сахарной свеклы на повышение сахаристости» (Москва, 1957), «Полиплоидия и селекция» (Москва; Ленинград, 1965) та ін. 1999 на приміщенні Ін-ту молекуляр. біології і генетики НАНУ З. відкрито мемор. дошку.

Пр.: Полевой определитель сортов сельскохозяйственных растений свеклосеющей зоны. К., 1932 (співавт.); Центры происхождения и истории культурной свеклы // Сов. сахар. 1936. № 4; Эволюция маревых и рода Beta L. // Сб. науч. тр. по селекции, агротехнике, механизации и защите растений сахар. свеклы и других культур. К., 1958. Т. 38; Полиплоидные сорта сахарной свеклы // Сахар. пром-сть. 1960. № 5; Жизненные формы, полиплоидия и эволюция видов семейства центросеменных // Цитология и генетика: Респ. межвед. сб. К., 1965; Полиплоидия и ее значение в эволюции и селекции покрытосеменных растений // Эксперим. полиплоидия в культур. растений: Сб. К., 1974.

Літ.: Труханов В. А., Чеченєва Т. М., Кунах В. А. Професор В. П. Зосимович – фундатор сучасної генетики в Україні // Вісн. Укр. т-ва генетиків і селекціонерів. 2004. Т. 2, № 2; Бабий Т. П., Коханова Л. Л., Костюк Г. Г., Задорожный А. Г., Матвеенко С. А., Погребняк Л. П., Теплицкая Е. В., Труханов В. А. Биологи: Биографический справочник. К., 1984; Липшиц.

В. А. Кунах, Т. В. Чугункова


Покликання на статтю