Зайчук Олег Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Зайчук Олег Володимирович

ЗАЙЧУ́К Олег Володимирович (15. 08. 1955, Київ) – правознавець. Син В. Зайчука. Д-р юрид. н. (1992), проф. (2003), чл.-кор. АПрНУ (2004). Закін. Київ. ун-т (1977), де й працював 1980–86; від 1987 – у Ін-ті держави і права НАНУ: 2000–06 – зав. відділу теорії держави і права; від 2006 – заст., від 2009 – перший заст. дир. Ін-ту законодавства ВР України (обидва – Київ). Наук. дослідження: теорія та історія держави і права, порівнял. правознавство, міжнар. право; прав. питання глобалізації.

Пр.: Правовая система США (историко-правовой анализ). 1992; Деякі проблеми імплементації міжнародних стандартів у галузі захисту прав людини у зв'язку із вступом України до Ради Європи // Рефератив. огляд чинного законодавства України та практики його застосування. 1996; Правові системи в умовах глобалізації // Правові системи сучасності. Глобалізація, демократизація, розвиток. 2003; Теорія держави і права. Академічний курс: Підруч. 2006; 2008 (співавт.); Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження). 2007 (співавт.); усі – Київ.

О. Л. Копиленко


Покликання на статтю