Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАНУ — Енциклопедія Сучасної України

Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАНУ

ЗАКАРПА́ТСЬКИЙ РЕГІОНА́ЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІА́ЛЬНО-ЕКОНОМІ́ЧНИХ І ГУМАНІТА́РНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ НАНУ Створ. 1996 в Ужгороді на базі низки н.-д. підрозділів НАНУ, Закарп. наук.-вироб. центру «Екологія», а також н.-д. груп Закарп. облдержадміністрації, що є співзасн. Центру, з метою здійснення та орг-ції приклад. соц.-екон. і гуманітар. дослідж., спрямов. на прискорення реформування соц.-екон. комплексу Закарпаття, осмислення істор., етнокультур. проблем регіону, забезпечення його глибшої інтеграції в заг.-нац. процеси та європ. регіон. структури. Спочатку входив до складу Відділ. історії, філософії та права НАНУ, 1999 перепідпорядк. Зх. наук. центру НАНУ та Мін-ва освіти і науки України, 2004 (з огляду на домінантну роль екон. тематики) – Відділ. економіки НАНУ. Нині у його структурі діють відділи: сталого розвитку Карпат. регіону та міжнар. співроб-ва (соц.-екон. розвиток Карпат. регіону, механізми формування зовн.-екон. політики прикордон. тер., вивчення місця і ролі субрегіон. транскордон. співпраці з країнами ЄС, упр. територ. розвитком, міжнар. екон. співроб-во регіону, вплив процесів глобалізації на розвиток регіону, транскордонне співроб-во з країнами ЄС), гуманітар. розвитку Карпат. регіону (соц. і політ. проблеми громад. думки, актуал. питання внутр. та зовн. політики України, проблеми регіон. ринку праці, труд. міграції, соц.-трудових відносин, зайнятості, історії, політології, релігієзнавства, ґендер. відносин та молодіж. політики у регіоні, етнокультур. розвитку Закарпаття у його взаємозв'язках з історією України та народів сусідніх країн, етапів формування тут укр. етносу). Працюють 16 н. с., зокрема 1 чл.-кор. НАНУ, 1 чл.-кор. УААН, 3 д-ри і 6 канд. н. Серед відомих науковців – І. Гранчак (засн. і перший дир.), В. Мікловда. Дир. – С. Сембер (від 2003).

Д. Д. Папп


Покликання на статтю