Закони України — Енциклопедія Сучасної України

Закони України

«ЗАКО́НИ УКРАЇ́́НИ» – серійне видання. Засн. 1997 у Києві як додаток до бюл. «Відомості Верховної Ради України». Виходить щотижня укр. мовою у Вид-ві ВР України; наклад бл. 1000 прим. Признач. для підвищення правової свідомості громадян та задоволення сусп. попиту на нормат.-правову літ-ру. Містить тексти законів – кодифіков. (зі змінами та доповненнями) та у нових редакціях. Шеф-ред. – Ю. Ганжуров (від 2006).

О. Д. Бурсуќ


Покликання на статтю