Законність — Енциклопедія Сучасної України

Законність

ЗАКО́ННІСТЬ – один із головних принципів організації суспільного життя, сутність якого полягає у точному і неухильному виконанні законів усіма, кому вони адресовані. Є основою правового режиму і правопорядку в державі та сусп-ві. Принцип З. стосується усіх держ. органів і громад. орг-цій, посад. осіб і громадян. Він зафіксов. у Конституції України, згідно з якою закони та ін. нормативно-правові акти ухвалюють на основі Конституції та відповідно до її положень (ст. 8); органи законодав., виконав. та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах та відповідно до законів України (ст. 6); кожен громадянин зобов’язаний неухильно дотримуватися Конституції та законів України, не посягати на права й свободи, честь і гідність ін. людей. З. не повинна підмінятися політ. та ін. доцільністю. Фактор доцільності має бути закладений у самих законах. Вони також повинні відображати заг.-нар. інтереси, а в юрид. сенсі бути правовими. Відступи від духу і букви закону, як правило, призводять до дестабілізації правопорядку в країні, порушення прав і свобод громадян. У цьому зв’язку важливе значення мають гарантії З. (багато що залежить від рівня соц.-екон. розвитку країни, стану демократії у сусп-ві, правової свідомості та правової культури насел. тощо). Спец. гарантіями З. є заходи юрид. відповідальності за порушення законів – цивіл., адм., кримінал., дисциплінар. та ін. Ефективне застосування цих заходів обумовлене дотриманням принципу З. у діяльності правоохорон. і судових органів. Причому сутність юрид. відповідальності полягає не у жорстокості покарання, а у його невідворотності за вчиненні порушення З.

Ю. С. Шемшученко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Ю. С. Шемшученко . Законність // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=14670 (дата звернення: 26.07.2021)