Закордонна група Української комуністичної партії — Енциклопедія Сучасної України

Закордонна група Української комуністичної партії

ЗАКОРДО́ННА ГРУ́ПА УКРАЇ́НСЬКОЇ КОМУНІСТИ́ЧНОЇ ПА́РТІЇ (ЗГ УКП) – політична організація. Засн. в березні 1920 у Відні. Об'єднувала на засадах укр. націонал-комунізму кілька десятків колиш. чл. Закордонної групи Української соціал-демократичної робітничої партії. Організаційно й ідеологічно діяла самостійно від УКП, хоча постійно декларувала свою приналежність до неї. Гол. мета – створити в Україні потужну нац. комуніст. партію, альтернативну більшовицькій, і з її допомогою – самост. рад. соціаліст. державу. Організатор і кер. – В. Винниченко, провідні чл. – В. Левинський, Г. Паламар, В. Мазуренко, Г. Піддубний. Осередки орг-ції – в Празі та Берліні, також зроблено спробу створити їх у Канаді. Друк. орган – щотижнева г. «Нова доба» (виходила у Відні). Група активно вела видавн. роботу (бл. 30-ти книг). Кер-во УКП від листопада 1920 (після короткочас. перебування в УСРР В. Винниченка) всіляко намагалося відмежуватися від ЗГ УКП, звинувачуючи її в контрреволюційності, націоналізмі та некомуністичності. Причини цього полягали в різкій публіч. критиці з боку ЗГ УКП політики РКП(б) і КП(б)У в укр. питанні, цькуванні останніми УКП, а також прагненні ЗГ УКП сконсолідувати всю соціаліст. укр. еміграцію в єдиний фронт. 1921 ЗГ УКП залишили деякі її чл. (В. Мазуренко, З. Висоцький, Г. Піддубний та ін.), дехто з них невдовзі увійшов до УКП. У жовтні 1921 орг-ція самоліквідувалася.

Літ.: Винниченко В. Одвертий лист // Комуніст. 1921, 14 лип.

О. П. Юренко


Покликання на статтю