Залеський Антін Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Залеський Антін Миколайович

ЗАЛЕ́СЬКИЙ Антін Миколайович (15. 08. 1936, с. Доброводи Збараз. р-ну, нині Терноп. обл. – 09. 02. 1989, Київ) – мовознавець. Канд. філол. н. (1969). Держ. премія України в галузі н. і т. (2006, посмертно). Закін. Львів. ун-т (1959). Відтоді працював в Ін-ті сусп. наук АН УРСР (Львів); від 1966 – в Ін-ті мовознавства АН УРСР (Київ): від 1974 – ст. н. с.; водночас – викл. Київ. ун-ту. Досліджував типологію укр. діалект. фонол. систем, істор. фонетику укр. мови, взаємодію літ. мови та діалектів, слов'ян. лінгвогеографію. Пояснив низку істор.-фонет. змін в укр. мові, зокрема змоделював процес ствердіння шиплячих. Під його кер-вом укладено зб. текстів «Говори української мови» (К., 1977). Автор низки карт до «Атласу української мови» (К., 1984–2001, т. 1–3) та «Общеславянского лингвистического атласа. Серия фонетико-грамматическая» (Вып. 2а. Рефлексы *ę. Москва, 1990).

Пр.: Частка -ся в південно-західних говорах української мови // Українська діалектна морфологія. 1969; Вокалізм південно-західних говорів української мови. 1973; Діалектна основа фонологічної системи сучасної української літературної мови // Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами. 1977; Замінне подовження голосних в українській мові // Мовознавство. 1988. № 2; Говірки Київського Полісся // Київське Полісся: етнолінгвіст. дослідж. 1989 (усі – Київ).

Літ.: Антін Миколайович Залеський: [Некролог] // Мовознавство. 1989. № 3; P. Hrycenko. Antin Zaleski (1936–1989) // Slavia orientalis. 1991. Т. 40, № 1–2.

Г. В. Воронич, М. Г. Железняк


Покликання на статтю