Залізничний транспорт України — Енциклопедія Сучасної України

Залізничний транспорт України

«ЗАЛІЗНИ́ЧНИЙ ТРА́НСПОРТ УКРАЇ́НИ» Засн. у травні 1995 в Києві Мін-вом транспорту та зв'язку, Держ. адміністрацією залізнич. транспорту України. Видавець – Держ. н.-д. центр залізнич. транспорту України. Виходить 6 разів на рік, матеріали друкує укр. і рос. мовами; наклад 500 прим. Розповсюджується в Україні, РФ, Білорусі. Осн. тематика: комплексні проблеми транспорту, економіки і права. Рубрики: «Техніка та технології», «Економіка транспорту», «Особистості», «Інформація». Гол. ред. – В. Самсонкін (від 2009).

Н. В. Денисова


Покликання на статтю