Залюбовська Наталія Петрівна — Енциклопедія Сучасної України

Залюбовська Наталія Петрівна

ЗАЛЮБО́ВСЬКА Наталія Петрівна (01. 07. 1934, Харків – 26. 05. 1980, там само) – біофізик. Дружина Іллі, мати Ольги Залюбовських. Д-р біол. н. (1980). Закін. Харків. ун-т (1957), де відтоді й працювала. 1971–80 – ст. н. с. Харків. НДІ гігієни праці та профес. захворювань. Вивчала біол. реакції організмів людини та тварин на вплив електромагніт. коливань.

Пр.: Реакция живых организмов на воздействие электромагнитных волн миллиметрового диапазона // Вест. АН СССР. 1973. № 4; Воздействие электромагнитных волн миллиметрового диапазона на клетку и некоторые структурные элементы клетки // Там само. № 6 (співавт.); О влиянии радиоволн миллиметрового диапазона на организм человека и животных. Москва, 1978 (співавт.).

Н. А. Третякова


Покликання на статтю