Замлинський Володимир Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Замлинський Володимир Олександрович

ЗАМЛИ́НСЬКИЙ Володимир Олександрович (24. 06. 1930, с. Андрушівка, нині місто Житомир. обл. – 23. 12. 1993, Київ) – історик. Д-р істор. н. (1979), проф. (1985). Закін. Моск. істор.-архів. ін-т (1964). Відтоді учителював, працював дир. Волин. обл. парт. архіву, в Ін-ті історії партії при ЦК КПУ; 1975–81 – заст. гол. ред. «Українського історичного журналу»; 1982–93 – зав. каф. архівознавства та джерелознавства Київ. ун-ту. Вивчав джерела й архівні матеріали періоду 2-ї світ. війни, історію розвитку архівознавства, генеалогію козац. родів і гетьманів України. Під його кер-вом укладено та видано зб. док. і мат. «Днепр – река героев. Свидетельства всенародного подвига» (1983), «В борьбе против фашизма» (1985), «Лето 1941. Украина. Хроника событий» (1991; усі – Київ).

Пр.: Киевский университет: Док. и мат. 1834–1984. К., 1984 (співавт.); Богдан Хмельницкий. Москва, 1989; Специальные исторические дисциплины: Учеб. пособ. К., 1992 (співавт.); Історія України в особах ІХ–ХVІІІ ст. К., 1993.

Літ.: Джеджула Ю., Войцехівська І. Думка, перервана на злеті // КС. 1994. № 3; Войцехівська І. Світло його думок (Володимир Замлинський) // Пам'ять століть. 2008. № 3.

І. Н. Войцехівська


Покликання на статтю