Записки з загальної лінгвістики — Енциклопедія Сучасної України

Записки з загальної лінгвістики

«ЗАПИСКИ́ З ЗАГА́ЛЬНОЇ ЛІНГВІ́СТИКИ» Засн. 1999 Одес. ун-том. Видають двічі на рік; матеріали друкують укр., рос., болгар., польс., чес., англ. і франц. мовами; наклад 300 прим. Осн. тематика: проблеми теорії лінгвістики, філософії мови та лінгвіст. методології, інформ. технологій, експерим. фонетики, когнітив., сугестив., комп'ютер. лінгвістики, семіотики, дискурсології, лексикографії, теорії перекладу, соціо- та психолінгвістики. Окремі випуски присвяч. пам'яті Р. Якобсона, Л. Щерби, М. Павлюка. Гол. ред. – Н. Бардіна (від 2004).

Н. В. Кондратенко


Покликання на статтю