Записки з романо-германської філології — Енциклопедія Сучасної України

Записки з романо-германської філології

«ЗАПИСКИ́ З РОМА́НО- ГЕРМА́НСЬКОЇ ФІЛОЛО́ГІЇ» Засн. 1997 Одес. ун-том. Видають двічі на рік; наклад 300 прим. Матеріали вміщують укр., рос., англ., нім., франц. та іспан. мовами. Друкують дослідж. укр. та зарубіж. науковців з іноз. філології, присвяч. лінгвіст., когнітивно-прагмат., структур. особливостям мови і мовлення. Рубрики: «Статті», «Хроніка», «Рецензії». Окремі випуски присвяч. 140-річчю Одес. ун-ту та 45-річчю ф-ту романо-герман. філології (вип. 15), 80-річчю В. Кухаренко (вип. 20), 70-річчю В. Таранця (вип. 22), 145-річчю Одес. ун-ту та 50-річчю ф-ту романо-герман. філології (вип. 25). Гол. ред. – І. Колегаєва (від 1997).

Л. М. Голубенко


Покликання на статтю