Записки з українського мовознавства — Енциклопедія Сучасної України

Записки з українського мовознавства

«ЗАПИСКИ́ З УКРАЇ́НСЬКОГО МОВОЗНА́ВСТВА» Засн. 1994 Одес. ун-том як «Щорічні записки з українського мовознавства», від 1999 – сучасна назва. Видають раз на рік; наклад 300 прим. Осн. тематика: проблеми фонетики, орфоепії, словотвору, морфології, синтаксису, стилістики, лексикології і фразеології, термінознавства, діалектології, соціолінгвістики, лінгвіст. екології, історії укр. мови. Окремі випуски присвяч. пам'яті А. Москаленка, С. Бевзенка. Гол. ред. – О. Бондар (від 2001).

Т. Ю. Ковалевська


Покликання на статтю