Записки історично-археографічного інституту — Енциклопедія Сучасної України

Записки історично-археографічного інституту

«ЗАПИСКИ́ ІСТОРИ́ЧНО-АРХЕОГРАФІ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ» Засн. 1934 у Києві з метою викриття т. зв. контррев. бурж. істор. шкіл і відповідне переосмислення історії України та країн Заходу і Сходу. Вийшов лише один номер (відп. ред. – С. Кокошко). Містив статті співроб. Ін-ту І. Кравченка, Ф. Ястребова, І. Слизького, О. Оглоблина та О. Барановича і був повністю присвяч. критиці робіт В. Антоновича, М. Грушевського, М. Довнар-Запольського та їхніх учнів. Окремо подано крит. огляд часопису «Rocznik Wołyński» (Równe, 1931, t. 2). У наступ. номері редколегія планувала опублікувати статті, документи та матеріали з історії жовтн. подій 1917 у Петрограді (нині С.-Петербург) та про їхні наслідки в Україні, але після ліквідації Ін-ту вихід «Записок...» припинився.

О. В. Юркова


Покликання на статтю