Записки Київського товариства природознавства — Енциклопедія Сучасної України

Записки Київського товариства природознавства

«ЗАПИСКИ́ КИ́ЇВСЬКОГО ТОВАРИ́СТВА ПРИРОДОЗНА́ВСТВА» Виходили 1870–1917 як «Записки Кіевскаго общества естествоиспытателей», 1926–28 – укр. мовою у Києві по 2–4 вип. щороку (усього 27 т.); наклад 450–700 прим. Видавець – типографія Ун-ту св. Володимира у Києві. Вміщували праці чл. Т-ва з біології, хімії, фізики, математики, географії та геології. Опубл. дослідж. з біології: М. Бобрецького (ембріологія безхребетних Чорного моря – річк. раки та креветки); В. Караваєва (ембріологія комах та методика ембріон. дослідж.; морфологія і систематика різних груп безхребетних), В. Совинського (водні організми; заклали основи дослідж. гідрофауни річок та ін. прісновод. басейнів), О. Ковалевського, І. Шмальгаузена (флорист. дослідж. у Подолії), В. Лепського (флорист. роботи у Бессарабії, Ізмаїл. та Аккерман. пов.), С. Навашина, Й. Пачоського (флорист. дослідж. нижньої течії Дунаю та Дону, Полісся, Херсон., Полтав. і Поділ. губ.); з геології: П. Армашевського (Черніг., Полтав., Волин., Херсон., Таврій. губ.; актуал. геол. нарис Черніг. губ.) , П. Венюкова (Поділля), П. Тутковського (Київ., Волин., Поділ. губ., укр. та білорус. Полісся), В. Тарасенка (геологія Придніпров’я та Кривого Рогу; осн. породи габр. масиву Київ. та Волин. губ.), В. Лучицького (Київ. і Полтав. губ.), К. Феофілактова; хім. науки: М. Бунге («Про електроліз кислот жирного ряду і про аналіз газів»), М. Каяндера («Про швидкість хімічних реакцій»), А. Думанського («Колоїдальний окис заліза»), В. Плотникова («Електропровідність неводних розчинів»), Б. Райкевича (хім. експертиза деяких сортів київ. пива), П. Алексєєва (хім. аналіз сухарів) та ін.

В. А. Вергунов

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. А. Вергунов . Записки Київського товариства природознавства // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=14926 (дата звернення: 22.09.2021)