Записки Українського мінералогічного товариства — Енциклопедія Сучасної України

Записки Українського мінералогічного товариства

«ЗАПИСКИ́ УКРАЇ́НСЬКОГО МІНЕРАЛОГІ́ЧНОГО ТОВАРИ́СТВА» Засн. 2004 у Києві. Журнал виходить раз на рік накладом 100 прим. Мови вид.: укр., рос., англ. Публікує результати дослідж. у галузі мінералогії України та з заг. питань мінералогії; висвітлює наук.-організац. діяльність Укр. мінералог. т-ва. Гол. ред. – В. Квасниця (від 2004).

Д. С. Черниш


Покликання на статтю