Записки Українського науково-дослідного інституту географії та картографії — Енциклопедія Сучасної України

Записки Українського науково-дослідного інституту географії та картографії

«ЗАПИСКИ́ УКРАЇ́НСЬКОГО НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОГО ІНСТИТУ́ТУ ГЕОГРА́ФІЇ ТА КАРТОГРА́ФІЇ» Видали 1927 і 1930 (усього 2 вип.) у Харкові. Наклад 1000 прим. 1-й вип. – за ред. та зі вступ. ст. «Завдання Українського ґеоґрафічного інституту й його видавництва» С. Рудницького. Друкували укр. мовою наук. розвід-ки з географії С. Рудницького, М. Дольницького, М. Дмитрієва, К. Дубняка, В. Буцури, Г. Величка, І. Крип'якевича, М. Машиклеса. Деякі матеріали містять схеми, карти, бібліографію.

Н. І. Полянська


Покликання на статтю