Записки фізично-математичного відділу ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Записки фізично-математичного відділу ВУАН

«ЗАПИСКИ́ ФІЗИ́ЧНО-МАТЕМАТИ́ЧНОГО ВІ́ДДІЛУ ВУАН» Виходили 1923–30 (усього 5 т. у 18-ти вип.). Наклад 1000–1200 прим. Матеріали публікували укр. та франц. мовами. Матем. статті присвяч. методам інтегрування диференціал. рівнянь, інтеграл. рівнянь, питанням алгебри (зокрема теорії Ґалуа), теорій апроксимації та інтерполяції функцій, застосування до проблем руху твердих тіл; фіз. – радіоактивності водних джерел Волині, Києва та ін. р-нів України, електромагніт. явищам у Соняч. системі, електромагніт. основам механіки, теорії релятивності, динаміці руху матеріал. точки в полі центр. сили та ін. Зустрічаються також розвідки істор. змісту, про фауну і флору України, про дослідж. Київ. акліматизац. саду. Наприкінці кожного вип. подано матеріали протоколів засідань відділу. Ред. більшості вип. – І. Шмальгаузен.

В. І. Горбачук


Покликання на статтю