Записки Чина св. Василія Великого — Енциклопедія Сучасної України

Записки Чина св. Василія Великого

«ЗАПИСКИ́ ЧИ́НА СВ. ВАСИ́ЛІЯ ВЕЛИ́КОГО» Видавали укр. мовою 1924–41 (усього 6 т.). Підготовку й редагування координували у монастирі св. Онуфрія у Львові, друкували у василіян. друкарні у м. Жовква (нині Львів. обл.). Ред. – І.-Й. Скрутень, Р.-С. Лукань. Публікували історично вартісні давні документи й ін. рукописні матеріали, що зберігалися у василіян. б-ках і архівах, дотичні до історії василіян матеріали з ін. джерел; оригін. наук. праці тогочас. авторів, актуал. статті, що опосередковано стосувалися ЧСВВ, історії Укр. Церкви; рец. на публікації василіян, бібліогр. огляди. Відділи: «Статті», «Матеріали», «Різне», «Бібліографія». Щороку планували видавати 4 вип., що формували б один том (1925 вийшли вип. 2–3 т. 1, 1926 – вип. 1 т. 2, 1927 – вип. 2 т. 2, вип. 4 т. 1, 1932 – вип. 1 т. 3, 1936 – вип. 1 т. 4). 1600-літтю від дня народж. св. Василія присвяч. вип. 2 т. 4; матеріали т. 5 – 50-річчю Добромил. реформи галиц. василіян. Вихід випусків сповільнювали об'єктивні причини, остаточ. перепоною стало зайняття Львова рад. військами 1939 й вимушена еміграція І.-Й. Скрутня. Після відступу зі Львова Червоної Армії Р.-С. Луканеві вдалося реконструювати 5-й т. і випустити 1941 із зазначенням «1932–1941». Як 5-й (11-й) т. 2-ї секції з позначенням «1942 Львів–Рим 1967» з'явився 1967 збірник з окремих матеріалів, які готували для довоєн. 4–6 т. Поновлено 1949 при Ген. управі ЧСВВ у Римі як 2-а серія (ред. – А.-Г. Великий, І. Назарко) у 3-х відділах: «Праці», «Записки», «Документи». У 3-й секції 1949–81 опубл. 55 т. документів та матеріалів архівів Ватикану, в яких викладено історію України, зокрема «S. Josaphat Hieromartur: Documenta Romana Beatificationis et Canonizationis» («Святий священномученик Йосафат: Документи беатифікації та канонізації», 1952–67, т. 1–3), «Documenta Pontificum Romanorum Historiam Ucrainae illustrantia» («Документи римських архієреїв, які висвітлюють історію України», 1953–54, т. 1–2), «Acta S. Congregationis de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusiae spectantia» («Акти священної Конгрегації поширення віри, які стосуються католицької Церкви в Україні та Білорусі», 1953–55, т. 1–5), «Litterae S. Congregationis de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusiae spectantes» («Листи священної Конгрегації поширення віри, які стосуються католицької Церкви в Україні та Білорусі», 1954–57, т. 1–7), «Congregationes Particulares Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusiae spectantes» («Окремі конгрегації католицької Церкви в Україні та Білорусі», 1956–57, т. 1–2), «Epistolae Metropolitarum Kioviensium Catholicorum» («Листи київських католицьких митрополитів», 1956–80, т. 1–9), «Litterae Nuntiorum Apostolicorum Historiam Ucrainae illustrantia» («Листи апостольських нунціїв, що висвітлюють історію України», 1959–77, т. 1–14), «Supplicationes Ecclesiae unitae Ucrainae et Bielarusiae» («Прохання з'єднаної Церкви України та Білорусі», 1960–65, т. 1–3), «Audientiae Sanctissimi de Rebus Ucrainae et Bielarusiae» («Рішення Папські в часи аудієнції в справах України і Білорусі», 1963–64, т. 1–2), «Documenta Unionis Berestensis eiusque Auctorum (1590–1600)» («Документи Берестейської унії та її авторів (1590–1600)», 1970), «Litterae Episcoporum Historiam Ucrainae illustrantia» («Листи єпископів, що висвітлюють історію України», 1972–81, т. 1–5), «Litterae Basilianorum in terris Ucrainae et Bielarusiae» («Листи василіян з України та Білорусі», 1979, т. 1–2; усі – Рим). У 3-й секції 2-ї серії опубл. бл. 20-ти тис. документів, які охоплюють 16–19 ст. Друкували розвідки та монографії отці О. Баран, М. Ваврик, М. Войнар, Р. Головацький, Г. Кінах, С. Решетило, Д. Ткачук, В. Толочко, Б. Курилас, М. Марусин, І. Нагаєвський, І. Патрило, А. Пекар, М. Соловій, І. Хома; а також Л. Винар, М. Возняк, І. Крип'якевич, І. Огієнко, О. Оглоблин, Н. Полонська-Василенко, Я. Соневицький, В. Щербаківський.

М. М. Капраль, О. В. Ясь


Покликання на статтю