Записки Императорскаго общества сельскаго хозяйства Южной Россіи — Енциклопедія Сучасної України

Записки Императорскаго общества сельскаго хозяйства Южной Россіи

«ЗАПИСКИ́ ИМПЕРА́ТОРСКАГО О́БЩЕСТВА СЕ́ЛЬСКАГО ХОЗЯ́ЙСТВА Ю́ЖНОЙ РОССІ́И» Виходили 1832–1917 в Одесі та Кишиневі щорічно; наклад 250 прим. Ред.: П. Забаринсь-кий, І. Палімпсестов, А. Армфельд. Матеріали про с. госп-во Пд. Росії (тер. сучас. України) вміщували у 5-ти відділах: 1-й – щодо діяльності Т-ва: журнали заг. зборів, звіти, розглянуті питання, праці й доповіді комісій тощо; 2-й – наук.-практ. статті з питань с. госп-ва і допоміж. наук; 3-й – розгляд с.-г., тех. та екон. питань; 4-й – огляд нових вітчизн. та зарубіж. вид.; 5-й – досвід, спостереження, дослідж. чл. Т-ва. Осн. тематика: клімат, ґрунти, вирощування с.-г. рослин, тваринництво, лісівництво, садівництво, виноградарство, шовківництво, водопостачання, екон. питання ведення госп-ва тощо. Серед авторів – І. Палімпсестов («Обозрение различных отраслей сельского хозяйства юга России», «Об обработке земли», «О прорастании семян», «Об устройстве водохранилищ в степях юга России (с рисунками)», «О воззделывании винограда»), В. Каразін, В. Кондораки (крим. ліси, лісове та с. госп-во Криму), К. Бернацький («Сельскохозяйственные очерки Смелянского графов Бобринских имения»), С. Семашко («Породы крупного рогатого скота в Южной полосе России»).

Літ.: Боровский М. П. Исторический обзор 50-летней деятельности Императорского общества сельского хозяйства южной России. О., 1878.

В. А. Вергунов


Покликання на статтю