Записки новороссыйскаго общества естествоиспытателей — Енциклопедія Сучасної України

Записки новороссыйскаго общества естествоиспытателей

«ЗАПИСКИ́ НОВОРОССІ́ЙСКАГО О́БЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТА́ТЕЛЕЙ» Засн. 1870 в Одесі для сприяння розвитку в Пд. регіоні природн. наук, дослідж. екол. ситуації та природ. ресурсів краю. 1-й том вийшов 1872 (наклад 250 прим.); до нього додані «Протоколы заседаний Новорос. об-ва естествоиспытателей». Від 1878 виходили «Зап. матем. отдел.» (остан., 23-й том датовано 1916). Осн. корпус «Записок» виходив до 1929 (усього 45 томів), завершал. том видано накладом 750 прим. Найбільший внесок в орг-цію вид. зробив зоолог П. Бучинський (йому присвяч. 39-й том). Серед авторів – І. Мечников, І. Сеченов, М. Умов, Ф. Шведов, Л. Писаржевський, М. Зелінський. Друкували результати цінних розвідок з проблем природознавства, ботан. і геол. відомості про Херсон. губ., Крим, Бессарабію. Видання розповсюджували у наук. центрах Рос. імперії та за кордоном; здійснювали обмін з науковцями 37-ми країн.

Літ.: Записки Новороссійскаго общества естествоиспытателей: Библиогр. указ. О., 1910; Новоросійське товариство природознавців // Історія Одес. ун-ту за 100 років. К., 1968.

Г. Д. Зленко


Покликання на статтю