Завгородня Галина Федорівна — Енциклопедія Сучасної України

Завгородня Галина Федорівна

ЗАВГОРО́ДНЯ Галина Федорівна (31. 08. 1946, Одеса) – музикознавець, педагог. Канд. мистецтвознавства (1976), доц. (1983). Чл. НСКУ (1980). Закін. Кишинів. ін-т мист-в (1972; викл. Л. Гуров, М. Копитман) та аспірантуру Моск. муз.-пед. ін-ту ім. Гнесіних (1975; кер. Ф. Арзаманов). Відтоді працювала у Кишинів. ін-ті мист-в: зав. каф. теорії музики, від 1976 – зав. каф. поліфонії та аналізу. Від 1986 – в Одес. муз. академії: від 2001 – в. о. проф. каф. теорії музики і композиції, водночас 2000–03 – проректор з навч. роботи. Наук. дослідження: специфіка поліфоніч. мислення в умовах сучас. муз. простору; муз. текстологія і системна орг-ція муз. композиції; муз. культурологія. Досліджує також особливості сонат. композиції у творчості композиторів 20–21 ст. (А. Онеґґер, Д. Шостакович, Б. Барток, В. Сильвестров, М. Скорик та ін.).

Пр.: Драматургическая роль полисочетаний в современной музыке. Кишинев, 1983; Ритм у часопросторовій організації сучасного поліфонічного мислення // Метроритм–1. К., 2002; Музичний звук у контексті аналізу музичного твору // Мат. до укр. мистецтвознавства. К., 2003. Вип. 3; Інформаційно-семантичні аспекти моделювання поліфонічного простору // Вісн. Харків. академії дизайну і мист-в. Х., 2003. Вип. 3; 2004. Вип. 9; Просторово-часовий аспект поліфонічної фактури // Мистецтвознавтво України. К., 2005. Вип. 5; Ораторія Олександра Козаренка «Страсті Господа Бога Нашего Ісуса Христа» // Муз. україністика: Сучас. вимір. К., 2008. Вип. 2.

А. К. Терещенко


Покликання на статтю