Заветы — Енциклопедія Сучасної України

Заветы

«ЗАВЕ́ТЬІ» – щомісячний літературно-політичний журнал. Виходив рос. мовою 1912–14 у С.-Петербурзі. Фактичні кер. – В. Чернов (один із засн. партії есерів) та В. Миролюбов, які 1911–12 на о. Капрі обговорювали з М. Горьким і М. Коцюбинським програму нового заг.-рос. журналу. Програмні засади «З.», зведені В. Черновим до есерів. платформи, як і публікація тут роману «То, чего не было» В. Ропшина (Б. Савинкова), призвели до розриву М. Горького з журналом (лише у першому номері опубл. його оповідання «Рождение человека»). Цей номер викликав розчарування і в М. Коцюбинського, про що він писав у листі до М. Горького від 15 травня 1912. У «З.» надруковано повісті й оповідання І. Буніна, І. Вольнова, Є. Замятіна, Л. Андреєва, О. Ремізова, М. Пришвіна, вірші О. Блока, М. Клюєва, М. Гумільова, А. Ахматової, С. Городецького, О. Мандельштама та ін. У перших трьох номерах опубл. повість «Тени забытых предков», оповідання «Подарок на именины» М. Коцюбинського, у 5-му номері – некролог про письменника. Вміщено рец. на вихід 1-го тому творів Г. Сковороди в рос. перекладі. У «З.» друкував свої твори у влас. перекладі В. Винниченко (повість «История Якимового дома»).

Літ.: Русская литература и журналистика начала XX века. 1905–1917. Большевистские и общедемократические издания. Москва, 1984; М. М. Коцюбинский и русская литература: [Сб. док. и мат.]. К., 1989.

В. Я. Звиняцковський


Покликання на статтю