Завучу. Усе для роботи — Енциклопедія Сучасної України

Завучу. Усе для роботи

«ЗА́ВУЧУ. УСЕ́ ДЛЯ РОБО́ТИ» – науково-методичний журнал. Засн. у червні 2008 у Харкові ТОВ «Видав. група “Основа”». Виходить двічі на місяць, матеріали публікує укр. мовою; наклад 3660 прим. Рубрики: «Обдарована дитина», «Профільне навчання», «Модель школи». Гол. ред. – В. Григораш (від 2009).

Н. В. Кудлай


Покликання на статтю