Загальна патологія та патологічна фізіологія — Енциклопедія Сучасної України

Загальна патологія та патологічна фізіологія

«ЗАГА́ЛЬНА ПАТОЛО́ГІЯ ТА ПАТОЛОГІ́ЧНА ФІЗІОЛО́ГІЯ» – науково-практичний журнал. Засн. 2006 Луган. мед. ун-том, яким і видається. Виходить 6 разів на рік. Наклад 300 прим. Матеріали публікує укр., рос. і англ. мовами. Розповсюджується в Україні та РФ. Друкує результати наук. дослідж. з біології та медицини. Серед рубрик – «Оглядові статті», «Оригінальні дослідження», «Дослідження підлітків та спортсменів», «На допомогу викладачеві». Щороку видає 1–2 додатки. Гол. ред. – Н. Казимирко (від 2006).

В. В. Флегонтова


Покликання на статтю