Загоруйко Геннадій Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Загоруйко Геннадій Євгенович

ЗАГОРУ́ЙКО Геннадій Євгенович (16. 02. 1946, м. Красноярськ, РФ) – біолог. Д-р біол. н. (1996). Закін. Харків. ун-т (1971). У 1973–94 працював у Харків. мед. ін-ті (з перервами); від 1989 – ст. н. с. Ін-ту проблем кріобіології та кріомедицини НАНУ; від 1994 – кер. лаб. мікроморфології мед.-вироб. фірми «Медіум» (обидва – Харків); 1997–2007 – зав. каф. гістології, цитології і ембріології Укр. мед. стоматол. академії (Полтава); від 2007 – проф. каф. технології та орг-ції ресторан. госп-ва Полтав. ун-ту спожив. кооперації України. Вивчає мікроморфологію раннього етапу ембріогенезу ссавців та органів травлення тварин після тривалого вигодовування продуктами, компоненти яких зазнавали впливу різних фіз. полів.

Пр.: Духовные и медико-биологические аспекты сакрального процесса зачатия человека // Вісн. проблем біології і медицини. 2007. Вип. 4; Динамика местного гематокрита в миокарде левого предсердия при физических нагрузках // Укр. морфол. альм. 2008. Т. 6, № 1; Изменения ультраструктуры митохондрий скелетных мышц пресноводных рыб при разных температурах акклимации // Вісн. проблем біології і медицини. 2009. Вип. 3 (співавт.); Приложение законов симметрии и сферической геометрии к процессам роста и созревания фолликулов яичников половозрелых млекопитающих // Там само. Вип. 4 (співавт.).

Літ.: Скрипников Н. С., Курский М. Д., Жегунов Г. Ф., Мишалов В. М. Загоруйко Геннадий Евгеньевич: К 60-летию со дня рожд. // Вісн. проблем біології і медицини. 2006. Вип. 1.

Г. Ф. Жегунов


Покликання на статтю