Заграва — Енциклопедія Сучасної України

Заграва

«ЗАГРА́ВА» – часопис націоналістичного спрямування. Виходив від квітня 1923 до липня 1924 у Львові; спочатку як двотижневик, від травня 1924 – тижневик. Видавець – однойм. вид-во, засн. з ініціативи УВО. Відп. ред. – Т. Мартинець, у складі редколегії: Д. Паліїв, В. Кучабський, М. Матчак, В. Кузьмович; гол. ред. – Д. Донцов. Серед авторів – В. Галан, В. Доманицький. Поширював націоналіст. ідеї серед укр. громадськості, готував підґрунтя для створення легал. націоналіст. партії. У центрі уваги – події нац.-політ. життя у Сх. Галичині, проблеми розвитку нац.-визв. руху, захист нац. інтересів українців. Друкував статті на політ. і воєнно-істор. теми, програмні матеріали політ. партій, огляди листів читачів, рец. на нові книги та пресу, інформацію про воєнно-політ. події у світі. Часопис негативно оцінив рішення Ради амбасадорів у Парижі 1923 про передачу зх.-укр. етніч. земель під юрисдикцію Польщі, закликав у боротьбі за нац. визволення орієнтуватися тільки на власні сили. З крит. позицій висвітлював політику польс. уряду щодо трактування українців як нац. меншини. Публікував матеріали про діяльність зх.-укр. політ. партій різного спрямування, призов українців на службу до польс. війська, згортання мережі укр. шкіл, зволікання з відкриттям укр. ун-ту у Львові; засуджував угодов. політику окремих укр. політ. діячів, а також їхню орієнтацію на СРСР. Кооперацію розглядав як важливий засіб зростання економіки укр. сусп-ва та його згуртування для нац.-організац. роботи. У спорт. новинах наголошував на значенні спорту для фіз. розвитку, формування характеру молоді. Вів полеміку на ідеол. теми з укр. («Діло», «Громад. голос», «Земля і воля») та польс. («Kurjer Lwowski», «Gazeta Lwowska») часописами; друкував огляди публікацій укр. і закордон. видань. У хронікал. рубриках подавав новини сусп.-політ., культур., церк., освіт. життя Галичини, Волині, Рад. України; повідомляв про найважливіші політ. події у Франції, Німеччині, Італії, на Балканах. Рубрики: «З преси», «За два тижні», «До хроніки скандалів», «Наша кооперація», «З емігрантських кругів», «На марґінесі останніх подій». Матеріали зазнавали цензур. конфіскацій, деякі числа виходили другим накладом. Видання припинено через розкол редакції у зв'язку зі створенням Укр. партії нац. роботи.

В. А. Передирій


Покликання на статтю