Задирака Валерій Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Задирака Валерій Костянтинович

ЗАДИРА́КА Валерій Костянтинович (12. 11. 1941, м. Красноярськ, РФ) – фахівець у галузі обчислювальної математики. Син К. Задираки. Д-р фіз.-мат. н. (1982), проф. (1991), чл.-кор. НАНУ (2006), акад. НАНУ (2015). Премія ім. В. Глушкова НАНУ (2003). Держ. премія України в галузі н. і т. (2009). Засл. діяч н. і т. України (2017). Закін. Київ. ун-т (1963). Відтоді працює в Ін-ті кібернетики НАНУ (Київ): від 1992 – зав. відділу оптимізації чисел. методів. Водночас від 1981 – у Київ. ун-ті: проф. каф. чисел. методів матем. фізики, від 1998 – каф. методів обчислюв. експерименту, від 2006 – каф. обчислюв. математики. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії обчислень, теорії швидких ортогонал. перетворень, цифр. оброблення інформації та її захисту. Розробив оптим. алгоритми розв’язування задач цифр. оброблення сигналів, стійкі алгоритми розв’язування задач інформ. безпеки, комп’ютерні технології розв’язування задач обчислюв. та приклад. математики із заданими характеристиками якості.

Пр.: Методы алгоритмизации непрерывных производственных процессов. Москва, 1975 (співавт.); Теория вычисления преобразования Фурье. К., 1983; Цифровая обработка сигналов. К., 1993 (співавт.); Комп’ютерна криптологія: Підруч. К., 2002 (співавт.); Комп’ютерна арифметика багаторозрядних чисел. К., 2003 (співавт.); Т-ефективні алгоритми наближеного розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики. К., 2003 (співавт.).

А. І. Куляс

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
А. І. Куляс . Задирака Валерій Костянтинович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=15275 (дата звернення: 17.09.2021)