Запорізька державна інженерна академія — Енциклопедія Сучасної України

Запорізька державна інженерна академія

ЗАПОРІ́ЗЬКА ДЕРЖА́ВНА ІНЖЕНЕ́РНА АКАДЕ́МІЯ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців інженерно-технічного профілю. Засн. 1959 як вечір. ф-т (від 1966 – філія) Дніпроп. металург. ін-ту. Від 1976 – Запоріз. індустр. ін-т, від 1994 – сучасна назва. Перший набір склали 63 студенти, у 1970-х рр. було 3600 (на денному ф-ті – 1100, на 2-х вечірніх – 2500). У 1976 навч. процес здійснювали 225 викладачів, зокрема 5 д-рів наук і 86 доц., канд. наук. Нині в Академії навч. 8 тис. студентів, працюють 450 викладачів, зокрема 47 проф., д-рів наук, 207 доц., канд. наук. У структурі – ф-ти металург., мех.-технол., економіки підпр-в, менеджменту і фінансів, буд-ва і водних ресурсів, інформ. технологій, електроніки і електрон. технологій, енергетики і енергозбереження, 30 каф., що готують фахівців з 19-ти спеціальностей; ф-т післядиплом. освіти, металург. і гідроенергет. технікуми, редакц.-видавн. відділ, інформ.-обчислювал. центр, б-ка. Функціонують докторантура та аспірантура, вчена рада з захисту канд. і доктор. дис. з металургії. Гол. напрями н.-д. діяльності: охорона довкілля; маловідходні та ресурсоощадні технології; підвищення ефективності металург. вироб-ва; нові речовини і матеріали, пром. агрегати, будівлі та споруди; інформ. технології; системи зв'язку. Серед провід. науковців – Ю. Зиков, Г. Кагановський, Ю. Качан, М. Колесник, В. Ніколаєв, Ю. Оселедчик, М. Пазюк, Б. Середа, А. Ткаченко, І. Червоний, О. Шамровський, Ю. Павленко, В. Гранковський, М. Тамуров, О. Сапко, І. Строїтелєв. Видаються збірники наук. пр. «Металургія» (від 1998), «Гуманітарний вісник» (від 1999). В Академії навч. іноз. студенти з країн Азії, Африки, Європи. Соц. сфера: 2 студент. гуртожитки, мед. пункт, їдальня, санаторій-профілакторій, спорт.-оздоров. комплекс на о-ві Хортиця, база відпочинку на Азов. морі, студент. клуб. Перший ректор – Ю. Потебня (1976–83), від 2003 – В. Пожуєв.

М. Ю. Пазюк


Покликання на статтю