Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького — Енциклопедія Сучасної України

Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького

ЗАПОРІ́ЗЬКЕ НАУКО́ВЕ ТОВАРИ́СТВО ім. Я. Новицького – культурно-просвітницьке об'єднання. Створ. 1997 з метою дослідж. і популяризації наук. знань з історії й культури Запоріз. краю. Засн.: В. Козирев, В. Бех, А. Бойко, Г. Шахров. Керів. органом т-ва є правління (голова, заст. голови з організац. питань, заст. голови, вчений секр.), до його складу входять дійсні чл.-засн., дійсні чл., чл.-кор. і почесні члени. Має Бердян. (очолює І. Лиман), Мелітоп. (С. Пачев), Куйбишев. (С. Шевчук) регіон. відділення. Співпрацює з Ін-том україніки (Дніпропетровськ), громад. т-вом «Вознесенка» (Запоріжжя), Ін-тами укр. археографії та джерелознавства і нац. пам'яті НАНУ (обидва – Київ), Канад. ін-том укр. студій, Сх. ін-том українознавства (Харків), Центром П. Яцика (Канада), Гарвард. ун-том (США). Серед чл. – Г. Шаповалов, С. Лях, О. Ігнатуша, В. Брехуненко, В. Мільчев, почес. чл. – В. Кравченко, Ю. Мицик, Г. Швидько, С. Плохій, З. Когут, В. Наулко. Т-во організувало експедиції в села Запоріз., Дніпроп., Донец., Херсон., Микол., Одес., Кіровогр. обл. і до АР Крим, у ході яких опитано 4852 особи, виявлено понад 30 селян. щоденників. Надруковано 9 т. інтерв'ю, 5 т. мемуар. літ-ри (щоденники, спогади, листи). 2008 організовано всеукр. наук. конф. «Усна історія в науковому дослідженні», за її матеріалами видано зб. «Усна історія: теорія та практика». Один раз на два роки т-во проводить міжнар. наук. конф. «Новицькі читання», щорічно – конф. «Історія Степової України» (від 2011 – присвяч. пам'яті А. Бойка); публікує неперіод. часопис «Південна Україна XVIII – XIX століття», серійні вид. «Запорозька спадщина» (19 вип.), «Старожитності Південної України» (24 вип.), «Джерела до історії Південної України» (10 вип.), «Усна історія Степової України» (10 вип.), зібрання творів Я. Новицького (вийшло 4 томи); 2010 започатковано серію «Забуті щоденники» (5 вип. спогадів, щоденників і листів періоду 2-ї світ. війни). 2007 т-во заснувало стипендію ім. Я. Новицького для молодих дослідників історії Пд. краю (переможця-стипендіата визначають на щоріч. конкурсі «Моє рідне село»); при ньому створ. рукопис. відділ Запоріз. відділ. Ін-ту укр. археографії та джерелознавства НАНУ (містить декілька тисяч документів 19–20 ст.).

С. М. Білівненко


Покликання на статтю