Запорізький державний медичний університет — Енциклопедія Сучасної України

Запорізький державний медичний університет

ЗАПОРІ́ЗЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ МЕДИ́ЧНИЙ УНIВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку лікарів. Засн. 1903 як Одес. вищі жін. курси, від 1921 – Одес. хiм.-фармацевт., від 1935 – фармацевт. ін-т. Від 1959 – у Запорiжжі, від 1968 – мед. iн-т, від 1996 – сучасна назва. Функціонують 7 ф-тів (мед., фармацевт., фармацевт. ф-т заоч. форми навч., післядиплом. освіти, підготов. для іноз. громадян, міжнар., довузів. підготовки), а також центр. н.-д. лаб., центр нових iнформ. технологiй, мед.-діагност. центр. Навч. понад 6 тис. студентiв. На 53-х каф. працюють понад 80 д-рів і 300 канд. н. Серед відомих науковців – А. Вiзір, Б. Безбородько, О. Никоненко, О. Сафронова, В. Дунаєв, I. Мазур, В. Головкiн, В. Петренко. Видає «Запорожский медицинский журнал» (від 1999), ж. «Патологія» (від 2004), зб. наук. пр. «Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики» (від 1999). Має студент. профілакторій. Перший ректор – I. Токаренко, нині – Ю. Колесник (від 2003).

В. В. Дунаєв


Покликання на статтю