Запорізький національний університет — Енциклопедія Сучасної України

Запорізький національний університет

ЗАПОРІ́ЗЬКИЙ НАЦІОНА́ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – вищий навчальний заклад. Засн. 1921 як трирічні пед. курси, від 1925 – пед. технікум, 1930 – ІНО, від 1931 – пед. ін-т профес. освіти, від 1933 – держ. пед. ін-т, від 1985 – ун-т, від 2004 має статус національного. Нині в Ун-ті діють 17 ф-тів, а також Нікопол. ін-т, Криворіз. (обидва – Дніпроп. обл.) та Крим. ф-ти, екон.-правн. і торг. коледжі, НДІ козацтва, Запоріз. відділ. Ін-ту укр. археографії та джерелознавства НАНУ, наук.-вироб. центр «Екологія». На 64-х каф. працюють 705 викл., з них 72 д-ри та 355 канд. н. Серед відомих науковців – В. Грищак, А. Приварников, В. Гіржон, В. Єщенко, О. Фролов, Л. Омелянчик, Ф. Турченко, О. Іваницький, П. Білоусенко, Т. Пахомова, В. Чабаненко. Навч. 13 606 студентів (на денній формі – 7092 особи). Наук. дослідження: диференціал. рівняння зі змін. коефіцієнтами; задачі про тепловипромінювання у випромінювачі коніч. форми; рівняння тривимір. ліній. теорії пружності; моделювання процесів адсорбції, десорбції, дифузії в приповерхневі шари твердого тіла; фізіол. моніторинг функціон. стану та адаптив. можливостей осіб різних вікових груп насел. великого пром. регіону; трансформац. процеси в Україні в контексті модернізац. теорії, концепцій синергетики та громадян. сусп-ва, роль і місце молоді в опозиц. русі 80-х рр. 20 ст. в Україні й Центр.-Сх. Європі; історія козацтва; розроблення методів навч., що сприяють розвитку твор. здібностей; лінгвокультурологія; розвиток системи мереж. маркетингу, яка дає можливість визначити час формування мережі та розподіл екон. агентів за рівнями. Видає «Вісник Запорізького національного університету» (від 1997), а також фахові наук. вид., зокрема «Старожитності Степового Причорномор'я і Криму» (від 1990), «Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету» (від 1993), «Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ХVIII–XIX ст.» (від 1996). Має 8 навч.-лаборатор. корпусів, 4 гуртожитки, Палац культури, спорткомплекс, санаторій-профілакторій, спорт.-оздоров. табір «Славутич» на березі Азов. моря, біостанцію-профілакторій на о-ві Хортиця. Ректор – С. Тимченко (від 2005).

Ф. Г. Турченко, О. М. Ігнатуша


Покликання на статтю