Запорожский медицинский журнал — Енциклопедія Сучасної України

Запорожский медицинский журнал

«ЗАПОРО́ЖСКИЙ МЕДИЦИ́НСКИЙ ЖУРНА́Л» Засн. 1999 Запоріз. мед. ун-том. Виходить 6 разів на рік; статті друкує рос. та укр. мовами; наклад 600 прим. Надходить у б-ки мед. ВНЗів, НДІ, лікув.-профілакт. заклади України; розповсюджується також у РФ, Польщі, Казахстані, Узбекистані. Публікує оригін. дослідж., аналіт. огляди з сучас. проблем медицини та фармації; сучасні концепції, технології діагностики і лікування; нові методики дослідж.; інформацію з конгресів, з'їздів, симпозіумів та конф.; обмін наук.-практ. досвідом; рец., звіти, істор. довідки тощо. Рубрики: «Оригинальные исследования», «Обзоры», «Вопросы фармации», «Вопросы медицинского образования», «Лекции», «Наблюдения из практики», «Дискуссионные и проблемные статьи», «Научная хроника». Гол. ред. – Ю. Колесник (від 1999).

Р. О. Гоцуля


Покликання на статтю