Зарецький Іван Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Зарецький Іван Антонович

ЗАРЕ́ЦЬКИЙ Іван Антонович (серпень 1857, м-ко Лютенька, нині село Гадяц. р-ну Полтав. обл. – 14. 08. 1936, ст. Кувандик Оренбур. обл., РФ) – археолог, етнограф. Чл. Моск. т-ва любителів природознавства, антропології та етнографії (1887), Моск. археол. т-ва (1890). Отримав домашню освіту. Працював у природн.-істор. музеї (один із фундаторів) Полтав. губерн. земства (1892–1902, 1910–12); водночас 1894–99 – організатор і зав. Опішнян. гончар. майстерні (нині Зіньків. р-н Полтав. обл.); 1902–06 – співроб. етногр. відділу музею Олександра ІІІ в С.-Петербурзі. Організував 1903 у Полтаві концерт лірників і бандуристів, на якому був присутній М. Лисенко. Від 1912 – у Воронежі (Росія); від 1915 – у м. Оренбург: 1928–36 – зав. археол. відділу краєзнав. музею. Вивчав нар. художні промисли Полтав., Харків., Курс. губ. і Зх. Казахстану. 1872–85 здійснив археол. розвідки на Полтавщині (по р. Коломак, Мерла, Ворскла). 1889–91 досліджував пізньосередньовічні підземелля Полтави. Брав участь у геол. експедиції О. Гурова на Полтавщині; в експедиції В. Докучаєва познайомився з В. Вернадським, з яким відтоді підтримував дружні відносини. Розкопав 14 курганів доби бронзи та скіф. часу на Харківщині (1887–89), виявив Перещепинський скарб. Стараннями З. придбано орнітол. колекцію Генерала Шульговського, із м. Лубни (нині Полтав. обл.) перевезено музейну колекцію К. Скоржинської. Підготував до друку серію альбомів «Украинское народное творчество» (видані 1912–13 у Москві та С.-Петербурзі). Праця З. «Про значення української літератури для народу і про українську мову» отримала блискучу рец. у ж. «Киевская старина» та на 8-му археол. з'їзді. Із сином Федором відкрив поклади вогнетривкої глини і каоліну. Помер під час археол. розкопок. Архів З. перевезено 1993 з Оренбурга у Полтав. краєзнав. музей.

Пр.: Записка о древностях Харьковской губ. Богодуховского уезда слободы Лихачевка // Харьков. сб. 1888. Вып. 2; Гончарный промысел в Полтавской губернии. П., 1894; Результаты пробной раскопки в урочище Мечеть Кобелякского уезда // Тр. Полтав. губерн. ученой архив. комиссии. 1912. Вып. 9; Клад, найденный при с. Малая-Перещепина Константиноградского уезда Полтавской губернии // Там само.

Літ.: Супруненко О. Іван Зарецький – археолог і музейний працівник // Нар. мист-во Полтавщини: Наук.-теор. конф., присвяч. 70-річчю Полтав. ХМ. 1–2 черв. 1989. П., 1989; Кулатова І. М., Супруненко О. Б. Археологічні дослідження І. А. Зарецького в Полтаві // Охорона і дослідж. пам'яток археології Полтавщини: 3-й обл. наук.-практ. семінар. Квіт. 1990. П., 1990.

В. М. Ханко

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
В. М. Ханко . Зарецький Іван Антонович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=15530 (дата звернення: 21.10.2021)