Зарубіжна література в школах України — Енциклопедія Сучасної України

Зарубіжна література в школах України

«ЗАРУБІ́ЖНА ЛІТЕРАТУ́РА В ШКО́ЛАХ УКРАЇ́НИ» – науково-методичний журнал. Засн. 1996 у Києві з ініціативи В. Рогозинського як «Зарубіжна література в навчальних закладах», від 2005 – сучасна назва. Друкує вид-во «Антросвіт». Виходить щомісяця укр. мовою; наклад 3000 прим. Осн. тематика: методика викладання зарубіж. літ-ри у школах, г-зіях, ліцеях, ПТУ. Рубрики: «Літературознавство і школа», «Методична наука і шкільна практика», «Нариси з історії світової культури», «Методика і досвід», «Позакласні заходи», «Додаткове читання». Гол. ред. – В. Рогозинська (від 2009).

І. Ю. Мокреєва


Покликання на статтю