Зарубіжна література в школі — Енциклопедія Сучасної України

Зарубіжна література в школі

«ЗАРУБІ́ЖНА ЛІТЕРАТУ́РА В ШКО́ЛІ» – науково-методичний журнал. Засн. у червні 2005 у Харкові ТОВ «Видав. група “Основа”» за сприяння Мін-ва освіти і науки України, Харків. пед. ун-ту. Виходить двічі на місяць, матеріали друкує укр. і рос. мовами; наклад 3170 прим. Рубрики: «Застосовуємо новітні технології», «Методичний Сезам», «Пропоную так…», «Літературна вітальня», «Досвід», «Пізнаємо, граючись», «Власний почерк», «Авторська школа». Гол. ред. – В. Голяковська (від 2009).

Н. В. Кудлай

Статтю оновлено: 2010

Покликання на статтю
Н. В. Кудлай . Зарубіжна література в школі // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2010. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15595 (дата звернення: 13.06.2021)