Зарубіжна література в школі — Енциклопедія Сучасної України

Зарубіжна література в школі

«ЗАРУБІ́ЖНА ЛІТЕРАТУ́РА В ШКО́ЛІ» – науково-методичний журнал. Засн. у червні 2005 у Харкові ТОВ «Видав. група “Основа”» за сприяння Мін-ва освіти і науки України, Харків. пед. ун-ту. Виходить двічі на місяць, матеріали друкує укр. і рос. мовами; наклад 3170 прим. Рубрики: «Застосовуємо новітні технології», «Методичний Сезам», «Пропоную так…», «Літературна вітальня», «Досвід», «Пізнаємо, граючись», «Власний почерк», «Авторська школа». Гол. ред. – В. Голяковська (від 2009).

Н. В. Кудлай


Покликання на статтю