Заславський Давид Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Заславський Давид Йосипович

ЗАСЛА́ВСЬКИЙ Давид Йосипович (01(13). 01. 1880, Київ – 28. 03. 1965, Москва) – публіцист, літературознавець. Закін. юрид. ф-т Ун-ту св. Володимира в Києві (1910). Від 1903 – учасник рев. руху (чл. РСДРП, потім – БУНДу). Відтоді ж почав друкуватися. Від 1924 публікував фейлетони на внутр. і міжнар. теми (від 1928 – у г. «Правда»). У працях про письменників-класиків намагався актуалізувати у сучасності їхню художню спадщину. Автор передмови до вибр. творів Т. Шевченка (1939), крит.-біогр. розвідки «М. П. Драгоманов: К истории украинского национализма» (Москва, 1934), кн. нарисів «Тиха ль украинская ночь?: (по селам новой Украины)» (Москва; Ленинград, 1931).

Пр.: Михаил Петрович Драгоманов: Крит.-биогр. очерк. К., 1924; Салтыков-Щедрин. Москва, 1939; Ф. М. Достоевский: Крит.-биогр. очерк. Москва, 1956; Михайло Драгоманов (1841–1895): Життя і літ.-дослідна діяльність. К., 1964 (співавт.).

Тв.: Поляки в Киеве в 1920 г. Петроград, 1922; Фельетоны. Москва, 1949; Пещерная Америка (Фельетоны). Москва, 1951; В стенах философской обители: Фельетоны. Москва, 1954; Сроки, пророки и сороки: Фельетоны. Москва, 1958; День за днем: Избр. произведения Т. 1–2. Москва, 1960; Ослы дедушки Валаама: Фельетоны. Москва, 1962; Винтик с рассуждением: Фейлетоны. Памфлеты. Москва, 1977.

Літ.: Эвентон И. Искусство политического фейлетона // Звезда. 1950. № 3; Чаплыгин Ю. Д. Заславский // Заславский Д. И. День за днем: Избр. произведения. Т. 1. Москва, 1960; Талант, отданный газете: Из твор. наследия Д. И. Заславского и воспоминания о нем: Сб. Москва, 1980.

Л. Г. Рева


Покликання на статтю