Кринички — Енциклопедія Сучасної України

Кринички

КРИНИ́ЧКИ – селище міського типу Дніпропетровської області, райцентр. Криничан. селищ. раді підпорядк. села Гримуче, Новопідгірне, Но­вопушкарівка, Одарівка, Суворовське, Червоний Яр, Чернече, Яблуневе. Знаходиться на р. Мок­ра Сура (притока Дніпра), за 48 км від обл. центру та за 25 км від м. Дніпродзержинськ Дніпроп. обл. Пл. 6,97 км2. Насел. 4733 особи (2001, складає 95,7 % до 1989), переважно укра­їнці. На тер. К. досліджено сармат. курганне поховання (2 ст. до н. е.), побл. с. Одарівка – кур­гани епохи бронзи (3–2 тис. до н. е.). К. засн. у 18 ст. У долині Мокрої Сури здавна була низка джерел. Подорожні (тут проходив великий чумац. шлях), а та­кож перші поселенці копали що­року тимчас. кринички (звідки й походить назва). Паралельно тривалий час вживалася назва Криничуватка (у офіц. документах). У 19 – на поч. 20 ст. – село Криничуватів. волості Катерино­слав. пов. Катеринослав. губ. 1859 мешкало 2587, 1886 – 4363, 1898 – 2410, 1908 – 10 139, 1925 – 6831 особа. Від поч. 20 ст. – знач. торг. центр. У цей час тричі на рік (у березні, травні та вересні) проводилися ярмарки. Діяли двокласна (від 1898) і парафіял. (від 1902) школи, земська амбулаторія та невелика лікарня. Під час воєн. дій 1918–20 влада неодноразово змінювалася.

Меш­канці потерпали від голодомору 1932–33, зазнали сталін. репресій. Значна кількість насел. під час індустріалізації ви­їхала у Кам’янське (нині Дніпро­дзержинськ) та до ін. пром. міст. 1940 проживало 4963 особи. Від 16 серпня 1941 до 27 жовтня 1943 – під нім.-фашист. оку­па­цією. Від 1958 – смт. 1959 кіль­кість насел. складала бл. 6 тис., 1970 – 4,5 тис., 1979 – 3,9 тис. осіб. Нині працюють «Райавтодор», шлях. пересувна механіз. колона, рибгосп. У К. – 2 заг.-осв. школи, 2 дошкіл. навч. заклади, Центр учнів. молоді; рай. Будинок культури, центр. рай. для дорослих і для дітей б-ки, Криничанський історико-крає­знавчий музей, школа естет. ви­ховання; центр. рай. лікарня; від­діл. 4-х банків. Виходить г. «Но­ві рубежі». Реліг. громади: УПЦ МП, УПЦ КП, євангел. християн-баптистів. Встановлено меморіал на честь воїнів-визволителів Криничанщини від нім.-фа­шист. окупантів. Серед видат. уродженців – історик, акад. АН СРСР І. Мінц, фольклорист, етнограф І. Березовський, фахівець у галузі металургії В. Мелешко, нейрохірург В. Солоний, лікар-психіатр А. Чуприков; куль­тур. діяч, засл. діяч мист-в Укра­їни С. Гайдар, актор Ф. Гладков.

М. І. Яковлєв

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
М. І. Яковлєв . Кринички // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=1566 (дата звернення: 17.10.2021)