Засоби навчальної та науково-дослідної роботи — Енциклопедія Сучасної України

Засоби навчальної та науково-дослідної роботи

«ЗА́СОБИ НАВЧА́ЛЬНОЇ ТА НАУКО́ВО-ДО́СЛІДНОЇ РОБО́ТИ» – збірник наукових праць. Засн. 1996 Харків. пед. ун-том, яким і видається. Виходить двічі на рік; наклад 300 прим. Осн. тематика: заг. педагогіка, теорія навч. студентів та учнів, методика викладання дисциплін, профес. підготовка вчителів. Висвітлює проблеми орг-ції навч. і н.-д. роботи викл., докторантів, асп. та студентів у пед. ВНЗі. Гол. ред. – В. Євдокимов і О. Микитюк (від 1996).

О. В. Шаповалова


Покликання на статтю