Затонський Дмитро Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Затонський Дмитро Володимирович

ЗАТО́НСЬКИЙ Дмитро Володимирович (02. 07. 1922, Одеса – 05. 06. 2009, Київ) – літературознавець, літературний критик, публіцист. Син В. Затонського. Д-р філол. н. (1968), акад. НАНУ (1990). Чл. НСПУ (1960). Засл. діяч н. і т. України (1997). Премія ім І. Франка НАНУ (1994). Ордени «За заслуги» 3-го ступ. (2002) і князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2008). Золота медаль Й.-В. Ґете (Ґете-ін-т, м. Ваймар, Німеччина, 2005). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Київ. ун-т (1950). Працював у Харків. інж.-екон. ін-ті, Укр. с.-г. академії (Київ); очолював відділ критики ред. ж. «Всесвіт» (1958–60), філол. ф-т Київ. ун-ту (1960–61), відділ світ. літ-ри Ін-ту літ-ри НАНУ (Київ, 1961–63, 1968–74 і 1986–2009) та відділ літ-ри 20 ст. Ін-ту світ. літ-ри АН СРСР (Москва, 1974–76). Гол. ред. ж. «Вікно в світ» (1998–2009). Досліджував зарубіжну літ-ру, зокрема австр. та нім., питання історії й теорії роману. Написав автобіогр. повість «История одной судьбы» (К., 2007) та низку оповідань.

Пр.: Век двадцатый: Заметки о лит. форме на Западе. К., 1961; Франц Кафка и проблемы модернизма. Москва, 1965; 1972; Искусство романа и ХХ век. Москва, 1973; Зеркала искусства: Ст. о соврем. зарубеж. лит-ре. Москва, 1975; Шлях через ХХ століття: Ст. про нім.-мовні літ-ри. К., 1978; В наше время: Кн. о зарубеж. лит-рах ХХ века. Москва, 1979; Минуле, сучасне, майбутнє (Про реалізм, традиції, новаторство). К., 1982; Европейский реализм ХІХ в.: Линии и лики. К., 1984; Австрийская литература в ХХ столетии. Москва, 1985; Художественные ориентиры ХХ века. Москва, 1988; Реализм – это сомнение? К., 1992; Модернизм и постмодернизм: Мысли об извеч. коловращении изящных и неизящных искусств. Х., 2000.

Літ.: Наливайко Д. Наукове осмислення реалізму // РЛ. 1983. № 4; Гречанюк С. Після імперії // Вітчизна. 1986. № 8; Шахова К. Дмитро Затонський – літературознавець і письменник // Вікно в світ. 2002. № 2; Волощук Є. Шлях крізь ХХ століття (до 85-річчя Дмитра Затонського) // Там само. 2007. № 1; Чертенко О. «Ланцюг часів не рветься…» // СіЧ. 2007. № 8; Волощук Є. Реквіємні нотатки // Критика. 2009. № 7–8.

Є. В. Волощук


Покликання на статтю