Захворювання професійні — Енциклопедія Сучасної України

Захворювання професійні

ЗАХВО́РЮВАННЯ ПРОФЕСІ́ЙНІ – захворювання, спричинені впливом на організм людини несприятливих чинників виробничого середовища і трудового процесу, показники яких перевищують нормативні параметри. Згідно з Постановою КМ України «Про затвердження переліку професійних захворювань» від 8 листопада 2000, виділяють 7 груп З. п. До них належать захворювання, пов'яз. з дією хім., фіз. та біол. чинників, пром. аерозолів, з фіз. перенавантаженням та перенапруженням органів і систем, а також алергічні захворювання, злоякісні новоутворення. Для запобігання їх виникненню проводять комплекс заходів, спрямованих на зменшення або усунення впливу шкідливих вироб. чинників на організм людини. Виділяють тех. та мед.-профілакт. заходи. Перші полягають у вдосконаленні технологій та устаткування, автоматизації, механізації тяжких робіт, заміні шкідливих і небезпеч. процесів та матеріалів безпеч. або менш небезпеч., герметизації та екранізації устаткування, рац. архіт.-буд. спорядженні підпр-в, використанні вентиляції. Безпосеред. захист працівників забезпечують за допомогою засобів індивід. захисту, скорочення часу контакту зі шкідливими вироб. чинниками, дотримання особистої гігієни. Серед мед.-профілакт. заходів – попередні й період. мед. огляди, гігієн. нормування, оцінювання технол. процесів і устаткування на етапі проектування та у вироб. умовах, регуляр. контроль за станом вироб. мікроклімату, рівнями шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання. Зниження впливу на організм шкідливих вироб. чинників, пов'язаних з трудовим процесом, можна також досягти, впроваджуючи рац. режим праці та відпочинку, правил. орг-цію робочого місця та ін. Важливе значення мають вивчення механізму розвитку З. п. та чітка діяльність профілакт.-патол. служби.

Літ.: Лекции по профессиональным болезням: Учеб. пособ. К., 1991; Профессиональные заболевания: Руководство для врачей в 2 т. 2-е изд. Москва, 1996; Костюк І. Ф., Капустник В. А. Професійні хвороби: Підруч. К., 1998; 2003.

О. П. Яворовський, В. С. Ткачишин


Покликання на статтю