Західна область Української Народної Республіки (ЗОУНР) — Енциклопедія Сучасної України

Західна область Української Народної Республіки (ЗОУНР)

ЗА́ХІДНА О́БЛАСТЬ УКРАЇ́НСЬКОЇ НАРО́ДНОЇ РЕСПУ́БЛІКИ (ЗОУНР) – назва Західноукраїнської Народної Республіки після проголошення Директорією Української Народної Республіки 22 січня 1919 Акта злуки УНР і ЗУНР. Відповідно до постанови Труд. конгресу України і Закону про форму укр. влади ЗОУНР мала територ. автономію та зберігала законодавчі й виконавчі органи влади, а також силові структури ЗУНР. Остаточне об'єднання держав відкладено до скликання заг.-укр. установ. зборів. Для координації діяльності урядів президента Укр. нац. ради ЗУНР Є. Петрушевича введено до складу Директорії УНР, з цією метою засн. окреме мін-во у справах ЗОУНР. Після об'єднання у липні 1919 Армії УНР й УГА створ. спільне командування, сформовано єдину делегацію на Париз. мирну конф. 1919–20. Проте до повної інтеграції двох укр. держав справа не дійшла через тактичні й стратег. розбіжності в питаннях визв. змагань і парт. суперечності. У зв'язку з неприйнят. для ЗОУНР позицією Директорії на переговорах УНР і Польщі (див. Варшавський договір Директорії УНР з Польщею) уряд ЗОУНР проводив незалежну політику, а на поч. 1920 відновив і назву держави – ЗУНР.

Літ.: Лозинський М. Галичина в рр. 1918–1920. Відень, 1922; Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. Л., 1995; Макарчук С. А. Українська республіка галичан: Нариси про ЗУНР. Л., 1997; Литвин М. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. Л., 1998; Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: Док. і мат. Т. 1–2. Ів.-Ф., 2001.

М. Р. Литвин


Покликання на статтю