Земельний банк — Енциклопедія Сучасної України

Земельний банк

ЗЕМЕ́ЛЬНИЙ БАНКіпотечний банк, основною діяльністю якого є надання послуг із земельного кредиту під заставу землі або іншого сільськогосподарського майна. Діяльність З. б. сприяє розвитку с. госп-ва, оскільки через них надають пільгові кредити аграр. сектору економіки, як правило, за рахунок держави або за її підтримки. У Рос. імперії існувала досить розвинена система З. б. Земел. кредит виник із заснуванням 1753 Держ. дворян. позик. банку. Перші З. б. у Рос. імперії з'явилися на укр. землях: 1864 в Одесі засн. Земський банк Херсон. губ., 1871 у Харкові О. Алчевський відкрив перший акц. З. б. 1882 створ. Держ. селян. поземел. банк, який 1883 відкрив свої відділ. у 9-ти губ., зокрема Київ. і Полтав., 1885 – Держ. дворян. З. б. Після перевороту 1917 більшовики націоналізували землю, тому перестав існувати й земел. кредит. Нині у США діють федерал. З. б., банки довгострок. с.-г. кредиту, банки з кредитування с.-г. кооперативів. Зі здобуттям незалежності в Україні також засн. низку земел., селян і фермер. банків. Проте в умовах платіж. й екон. кризи та, насамперед, через відсутність правового забезпечення застави землі спеціалізація З. б. не набула розвитку. Найпотужніший спеціаліз. агропром. банк «Україна» після приватизації (в осн. фіз. особами) практично трансформувався в універс. фінанс.-кредитну установу, яка не в змозі була надавати достатню кредитну підтримку с.-г. виробникам як через недостатність ресурсів, так і через високий ризик неповернення кредитів і неможливість їхнього забезпечення заставою землі. Терміном «З. б.» також позначали центр. банки федерал. земель у ФРН, що виникли після закін. 2-ї світ. війни у зх. зонах окупації на базі відділень «Рейхсбанку». Після прийняття 1957 закону про створення Нім. федерал. банку («Бундесбанку») центр. банки земель об'єднано з Банком нім. земель, внаслідок чого виникла емісійна система, яка існує донині.

Літ.: Краснікова О. З історії становлення і функціонування земельних банків в Україні (1861–1918 рр.) // УІЖ. 1999. № 6; Пивовар А. та ін. Земельні банки Новоросійського краю (за описами фондів Одеського, Дніпропетровського та Кіровоградського архівів). К., 2010.

В. І. Лазепка


Покликання на статтю