Землі лісогосподарського призначення — Енциклопедія Сучасної України

Землі лісогосподарського призначення

ЗЕ́МЛІ ЛІСОГОСПОДА́РСЬКОГО ПРИЗНА́ЧЕННЯ – одна з категорій земель земельного фонду України. Згідно із Земел. кодексом України, до них належать ліс. (вкриті та не вкриті ліс. рослинністю) і неліс. землі, надані для потреб ліс. госп-ва. З. л. п. можуть бути вкриті деревною та чагарник. ліс. рослинністю (крони дерев займають рівномірно не менше 20 % площі), а також постійно або тимчасово не вкриті ліс. рослинністю (внаслідок неоднорідності ліс. ландшафтів, лісогосп. діяльності або стихій. лиха тощо). До вкритих ліс. рослинністю тер. також належать захисні насадження ліній. типу пл. 0,1 га (полезахисні смуги тощо). До не вкритих ліс. рослинністю внаслідок лісогосп. діяльності належать землі, зайняті незімкнутими ліс. культурами (штучно створені ліс. насадження, не переведені у вкриті ліс. рослинністю площі станом на 1 січня року обліку); ліс. розсадниками, плантаціями і шкілками всіх видів, теплицями та оранжереями (на яких вирощується лісокультур. посадк. матеріал); дендрол. садами; просіками; протипожеж. розривами; відомчими залізницями та автомоб. шляхами (лісогосп. підпр-в); ґрунт. дорогами тощо. Крім того, до цієї категорії належать площі, що підлягають залісненню. До неліс. належать землі, зайняті с.-г. угіддями, водами й болотами, спорудами, комунікаціями, малопродуктив. землями тощо. До З. л. п. не належать землі, зайняті зеленими насадженнями, які не віднесені до категорії лісів (парки, сади, сквери, бульвари тощо) у межах насел. пунктів та окремими деревами і групами дерев, чагарниками на с.-г. угіддях, присадиб., дачних і садових ділянках. З. л. п. можуть перебувати у держ., комунал. та приват. власності. Ці землі за рішенням органів виконав. влади або органів місц. самоврядування надаються у постійне користування для ведення ліс. госп-ва спеціаліз. держ. або комунал. лісогосп. підпр-вам, ін. держ. і комунал. підпр-вам, установам та орг-ціям, у яких створ. спеціаліз. підрозділи. Громадянам та юрид. особам за рішенням органів місц. самоврядування та органів виконав. влади можуть безоплатно або за плату передаватися у власність земел. ділянки лісогосп. призначення заг. пл. до 5 га у складі угідь селян., фермер. та ін. госп-в.

В. М. Щербина


Покликання на статтю