Зерна — Енциклопедія Сучасної України

Зерна

«ЗЕ́РНА» – літературно-мистецький альманах українців Європи. Виходить неперіодично від 1993. На обкладинці місцем видання зазначено Париж – Львів – Цвікау (Німеччина). Засн. і шеф-ред. – І. Трач. Тематично охоплює поезію, прозу, літ. критику, худож. переклад, істор.-літ. і мист. студії, питання укр. історії та культури. Серед рубрик – «Контраверсії», «До джерел», «Проблеми актуальні», «Інформаційна мозаїка». Друкує твори письменників з України і з-за кордо-ну. Найширше представлено новітню укр. поезію; опубл. також оповідання та новели авторів молодшого покоління, як-от Ю. Семенка, Т. Мурашка, Л. Демської-Будзуляк, Й. Кульчика, В. Трубая. Окрім худож. творів, подано аналіз твор. доробку перекладачів (М. Лукаша, Г. Кочура, І. Качуровського, М. Сарми-Соколовського) та огляд укр. антологій від 1965 у перекладах чес., угор., польс., румун., англ., нім., іспан., швед. мовами (автор – І. Сенатович). 1995 засн. серію «Бібліотека альманаху “Зерна”», осн. завданням якої є популяризація творів сучас. укр. літ-ри. До неї І. Трач відбирає насамперед рукописи, які подають на щорічні конкурси Міжнар. літ. премії ім. Б. Лепкого. У серії опубл. твори І. Качуровського, Е. Андієвської, І. Калинця, М. Ільницького та літ. доробки україномов. авторів Європи, зокрема укр. поетів Польщі Ю. Гаврилюка, О. Лапського, О. Петик. З-поміж виданого – антологія укр. поетів Європи «На зламі тисячоліть», поет. зб. «Благословенна будь Моя далека і єдина» О. Шморгун, «На дорозі із кирилиці» І. Киризюка, «Недовершена вершина» О. Дзери, а також роман-щоденник «Спокуса вічністю» Н. Мориквас, роман «Ізійди, Сатано!» Л. Сеника; переклади М. Ільницького та І. Качуровського, крит. статті Л. Тарнашинської.

Літ.: Поліщук Я. Ігор Трач та його «Зерна» // СіЧ. 2007. № 11.

Л. В. Рябець, С. І. Очеретянко


Покликання на статтю