Зернове господарство — Енциклопедія Сучасної України

Зернове господарство

«ЗЕРНОВЕ́ ГОСПОДА́РСТВО» – журнал. Виходив 1936–40 у Києві укр. мовою раз на місяць (усього 51 номер), у серпні 1938 об'єднано з ж. «Хата-лабораторія». Власники – Наркомзем УРСР, Укр. НДІ зерн. госп-ва. Видавець – Держсільгоспвидав УРСР. Матеріали присвяч. проблемам вирощення та обробки зерна: агротехніка зерн. культур, робота машинно-трактор. парку в колгоспах, радгоспах, забезпечення галузі кадрами, підвищення врожайності, рекорди стаханов. руху тощо. Поряд з блоком осн. статей містив рубрики: «Говорять майстри зернового господарства», «Колгоспи-мільйонери», «У нас», «У них», «По сторінках газет і журналів». В. о. відп. ред. – Ф. Риженко.

В. А. Вергунов


Покликання на статтю