Зеров Дмитро Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Зеров Дмитро Костянтинович

ЗЕ́РОВ Дмитро Костянтинович (08(20). 09. 1895, м. Зіньків, нині Полтав. обл. – 20. 12. 1971, Київ) – ботанік. Чоловік Марії, батько Марини, брат Костянтина, Миколи та Михайла (див. М. Орест) Зерових. Канд. природн. (1922), д-р біол. (1937) н., проф. (1936), акад. АН УРСР (1948). Засл. діяч н. УРСР (1965). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1969, 1983 – посмертно). Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. ун-т (1922). У 1920–57 працював у Київ. ІНО та ун-ті (в останньому від 1933 очолював каф. морфології та систематики нижчих рослин); водночас від 1921 – у системі АН УРСР: 1931–41 та 1944–46 – зав. відділу бріології, 1941–44 – спор. рослин, 1946–63 – дир., 1963 – організатор та відтоді – кер. відділу історії флори і палеоботаніки Ін-ту ботаніки. Голова Укр. ботан. т-ва (1952–71). Гол. ред. «Українського ботанічного журналу» (1948–71), «Щорічника Українського ботанічного товариства» (1959–65), зб. «Досягнення ботанічної науки на Україні» (1965–68). Відп. ред. 3–12-го т. вид. «Флора УРСР» (1950–65), 1-го т. вид. «Флора лишайників України» (1956), 5-том. «Визначника грибів України» (1967–79) та «Определителя лиственных мхов средней полосы и юга европейской части СССР» (1970; усі – Київ). Наук. дослідж. з систематики, флористики та філогенії спор. рослин, болотознавства, ботан. географії, палеоботаніки, розвитку ботан. науки в Україні. Здійснив низку експедицій у різні регіони СРСР. Вивчав ареал. особливості сфагнів, амплітуду мінливості цих мохів; поширення ксеротермофіл. печіночників на тер. України. Досліджував питання філогенії рослин. світу, зокрема мохоподібних, запропонував філогенет. схеми походження й розвитку архегоніат, описав зміни клімату в голоцені на тер. України, довів неправомірність учення про ксеротерміч. суббореал. період.

Пр.: Визначник сфагнових (торфових) мохів України. 1934; Болота УРСР: рослинність і стратиграфія. 1938; Визначник печіночних мохів УРСР. 1939; Флора печіночних і сфагнових мохів України. 1964; Очерк филогении бессосудистых растений. 1972; Мохоподібні Українських Карпат. 1975 (співавт.); усі – Київ.

Літ.: Дмитро Костянтинович Зеров: Некролог // Вісн. АН УРСР. 1972. № 2; Белоконь И. П. Основные вехи жизни и деятельности Д. К. Зерова // Флора, систематика и филогения растений. К., 1975; Дудка И. А. Д. К. Зеров – наставник и воспитатель студенческой молодежи // Там само; Ситник К. М., Бачурина Г. Ф., Дудка І. О. Зеров Дмитро Костянтинович: До 90-річчя з дня народж. // УБОЖ. 1985. Т. 42, № 6; Зеров Дмитрий Константинович. К., 1988.

К. М. Ситник


Покликання на статтю