Зільберґ Юрій Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Зільберґ Юрій Володимирович

ЗІ́ЛЬБЕРҐ Юрій Володимирович (23. 05. 1932, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі металургії. Д-р тех. н. (1995), проф. (1994). Закін. Дніпроп. металург. ін-т (1955), де від 1957 і працює (нині Нац. металург. академія України): від 1994 – проф. каф. обробки металів тиском. Осн. наук. дослідж. у галузі теорії та технології обробки металів тиском. Вивчає формозмінення поверхневих дефектів під час пластич. деформації, теорію пластич. тертя, вплив холод. деформації на мех. властивості та руйнування металів.

Пр.: Трение и смазка при обработке металлов давлением: Справоч. Москва, 1982 (співавт.); Исследование закономерностей формоизменения поверхностных дефектов при прокатке // Сталь. 1997. № 10; Исследование причин образования макротрещин при прокатке // МГП. 2007. № 6; К вопросу об эффекте Баушингера // Кузнечно-штамповоч. произ-во. Обработка металлов давлением. 2007. № 6 (співавт.); О физическом содержании аналитических моделей процессов ОМД // Там само. 2008. № 5.

О. Г. Ясєв


Покликання на статтю